Chiến Hạm Indianapolis (2016)

Chiến Hạm Indianapolis (2016)

USS Indianapolis: Men Of...
Ám Sát John Lennon (2016)

Ám Sát John Lennon (2016)

The Lennon Report
Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

The Gods Must Be Crazy III : Crazy Safari
Hoa Điền Hỷ Sự 2

Hoa Điền Hỷ Sự 2

All's Well Ends Well 2
Đặc Cảnh Uy Long Phần 2

Đặc Cảnh Uy Long Phần 2

Fight Back To School 2
Chuyên Gia Bắt Ma

Chuyên Gia Bắt Ma

Out Of The Dark
Đại Náo Shinjuku

Đại Náo Shinjuku

Shinjuku Incident
Hoàng Phi Hồng: Phần 2

Hoàng Phi Hồng: Phần 2

Once Upon A Time In China 2
Vua Phá Hoại

Vua Phá Hoại

Love On Delivery
Tế Công

Tế Công

The Mad Monk
Quốc Sản 007

Quốc Sản 007

From Beijing With Love
Vua Hài Kịch

Vua Hài Kịch

King Of Comedy
Hoa Điền Hỷ Sự

Hoa Điền Hỷ Sự

All's Well End's Well 1
Quán Ăn Lưu Động

Quán Ăn Lưu Động

Wheels on Meals
Kinh Thiên Phá

Kinh Thiên Phá

Heartfall Arises
Thần Bài 2

Thần Bài 2

God Of Gamblers 2
Sư Huynh Trúng Tà

Sư Huynh Trúng Tà

Look Out, Officer
Lan Quế Phường 3

Lan Quế Phường 3

Lan Kwai Fong 3
Giáo Chủ Minh Giáo

Giáo Chủ Minh Giáo

The Kung Fu Cult Master
Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

Once Upon a Time in China & America
Long Tích Truyền Nhân

Long Tích Truyền Nhân

Legend Of The Dragon
Đỗ Thánh 3

Đỗ Thánh 3

God Of Gamblers 3: Back To Shanghai
Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Tales from the Dark 1
Xà quyền diệt độc ưng

Xà quyền diệt độc ưng

Snake in the Eagle's Shadow
Diệp Vấn tiền truyện

Diệp Vấn tiền truyện

The Legend Is Born: Ip Man
Sát Phá Lang 1

Sát Phá Lang 1

SPL: Kill Zone
Thánh Tình

Thánh Tình

Qing sheng
Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Tales from the Dark 2
Hoa Hồng Giáng Sinh

Hoa Hồng Giáng Sinh

Christmas Rose
Trung Hoa anh hùng

Trung Hoa anh hùng

A Man Called Hero