Ám Sát John Lennon (2016)

Ám Sát John Lennon (2016)

The Lennon Report
Chiến Hạm Indianapolis (2016)

Chiến Hạm Indianapolis (2016)

USS Indianapolis: Men Of...
Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

The Gods Must Be Crazy III : Crazy Safari
Hoa Điền Hỷ Sự 2

Hoa Điền Hỷ Sự 2

All's Well Ends Well 2
Đặc Cảnh Uy Long Phần 2

Đặc Cảnh Uy Long Phần 2

Fight Back To School 2
Đại Náo Shinjuku

Đại Náo Shinjuku

Shinjuku Incident
Chuyên Gia Bắt Ma

Chuyên Gia Bắt Ma

Out Of The Dark
Tế Công

Tế Công

The Mad Monk
Vua Phá Hoại

Vua Phá Hoại

Love On Delivery
Hoàng Phi Hồng: Phần 2

Hoàng Phi Hồng: Phần 2

Once Upon A Time In China 2
Quốc Sản 007

Quốc Sản 007

From Beijing With Love
Hoa Điền Hỷ Sự

Hoa Điền Hỷ Sự

All's Well End's Well 1
Vua Hài Kịch

Vua Hài Kịch

King Of Comedy
Kinh Thiên Phá

Kinh Thiên Phá

Heartfall Arises
Quán Ăn Lưu Động

Quán Ăn Lưu Động

Wheels on Meals
Thần Bài 2

Thần Bài 2

God Of Gamblers 2
Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Tales from the Dark 1
Xà quyền diệt độc ưng

Xà quyền diệt độc ưng

Snake in the Eagle's Shadow
Long Tích Truyền Nhân

Long Tích Truyền Nhân

Legend Of The Dragon
Sư Huynh Trúng Tà

Sư Huynh Trúng Tà

Look Out, Officer
Vu lan thần công

Vu lan thần công

Hungry Ghost Ritual
Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

Once Upon a Time in China & America
Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Tales from the Dark 2
Giáo Chủ Minh Giáo

Giáo Chủ Minh Giáo

The Kung Fu Cult Master
Thánh Tình

Thánh Tình

Qing sheng
Lan Quế Phường 2

Lan Quế Phường 2

Lan Kwai Fong 2
Vận May Mỉm Cười

Vận May Mỉm Cười

When Fortune Smiles
Trung Hoa anh hùng

Trung Hoa anh hùng

A Man Called Hero
Diệp Vấn tiền truyện

Diệp Vấn tiền truyện

The Legend Is Born: Ip Man
Sát Phá Lang 1

Sát Phá Lang 1

SPL: Kill Zone