Đặc Cảnh Uy Long Phần 2

Đặc Cảnh Uy Long Phần 2

Fight Back To School 2
Hoa Điền Hỷ Sự 2

Hoa Điền Hỷ Sự 2

All's Well Ends Well 2
Ám Sát John Lennon (2016)

Ám Sát John Lennon (2016)

The Lennon Report
Chiến Hạm Indianapolis (2016)

Chiến Hạm Indianapolis (2016)

USS Indianapolis: Men Of...
Đại Náo Shinjuku

Đại Náo Shinjuku

Shinjuku Incident
Hoàng Phi Hồng: Phần 2

Hoàng Phi Hồng: Phần 2

Once Upon A Time In China 2
Tế Công

Tế Công

The Mad Monk
Vua Phá Hoại

Vua Phá Hoại

Love On Delivery
Vua Hài Kịch

Vua Hài Kịch

King Of Comedy
Chuyên Gia Bắt Ma

Chuyên Gia Bắt Ma

Out Of The Dark
Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

Thượng Đế Cũng Phải Cười 3

The Gods Must Be Crazy III : Crazy Safari
Quốc Sản 007

Quốc Sản 007

From Beijing With Love
Hoa Điền Hỷ Sự

Hoa Điền Hỷ Sự

All's Well End's Well 1
Thần Bài 2

Thần Bài 2

God Of Gamblers 2
Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

Once Upon a Time in China & America
Xà quyền diệt độc ưng

Xà quyền diệt độc ưng

Snake in the Eagle's Shadow
Diệp Vấn tiền truyện

Diệp Vấn tiền truyện

The Legend Is Born: Ip Man
Quán Ăn Lưu Động

Quán Ăn Lưu Động

Wheels on Meals
Kinh Thiên Phá

Kinh Thiên Phá

Heartfall Arises
Giáo Chủ Minh Giáo

Giáo Chủ Minh Giáo

The Kung Fu Cult Master
Sư Huynh Trúng Tà

Sư Huynh Trúng Tà

Look Out, Officer
Đỗ Thánh 3

Đỗ Thánh 3

God Of Gamblers 3: Back To Shanghai
Lan Quế Phường 3

Lan Quế Phường 3

Lan Kwai Fong 3
Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Tales from the Dark 1
Trung Hoa anh hùng

Trung Hoa anh hùng

A Man Called Hero
Hoàng Phi Hồng

Hoàng Phi Hồng

Once Upon A Time In China
Sát Phá Lang 1

Sát Phá Lang 1

SPL: Kill Zone
Tình Anh Thợ Cạo

Tình Anh Thợ Cạo

Faithfully Yours
Trà Lầu Long Phụng

Trà Lầu Long Phụng

Lung Fung Restaurant
Kế Hoạch Phi Ưng

Kế Hoạch Phi Ưng

Armour Of God II
Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Tales from the Dark 2