Cuộc đua cuối cùng

Cuộc đua cuối cùng

Børning (Borning - Yaris)
Vị vua cuối cùng

Vị vua cuối cùng

The Last King / Birkebeinerne
Ca khúc từ lầu hai

Ca khúc từ lầu hai

Songs From the Second Floor
Sóng tử thần

Sóng tử thần

The Wave (Bølgen)