Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Đế Quốc

Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Đế Quốc

Detective Dee And The Mystery Of The Phantom Flame
Tình yêu đại doanh gia

Tình yêu đại doanh gia

The love winner (I love how you love me)
Thái Cực Quyền

Thái Cực Quyền

Tai Chi Zero
HÀO KHÍ CHIẾN BINH 2

HÀO KHÍ CHIẾN BINH 2

WARRIORS OF THE RAINBOW: SEEDIQ BALE (PART 2)
Kho báu đẫm máu

Kho báu đẫm máu

Stealing Legend
Hắc Long Đe Dọa 2: Tinh Linh Vương Tọa

Hắc Long Đe Dọa 2: Tinh Linh Vương Tọa

Dragon Nest 2: Throne of Elves
Họa Bì 2: Thuật Hồi Sinh

Họa Bì 2: Thuật Hồi Sinh

Painted Skin 2: The Resurrection
Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy

Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon
Cứu binh vượt thời gian

Cứu binh vượt thời gian

Savior Traveling Through Time
Gangster thời đại

Gangster thời đại

Gangster Pay Day
Thanh Xà Bạch Xà

Thanh Xà Bạch Xà

The Sorcerer And The White Snake
Thập nguyệt vi thành

Thập nguyệt vi thành

Bodyguards and Assassins
Giang Hồ Thất Quái

Giang Hồ Thất Quái

Princess And The Seven Kungfu Masters
Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Call of Heroes - The Deadly Reclaim
Đường Đua Mạo Hiểm

Đường Đua Mạo Hiểm

Pororo: The Racing Adventure
Định Chế Tư Nhân

Định Chế Tư Nhân

Personal Tailor
Đổ thành phong vân (Thần bài Macau)

Đổ thành phong vân (Thần bài Macau)

The Man from Macau (From Vegas to Macau)
Phi Vụ Tìm Rồng

Phi Vụ Tìm Rồng

Where's the Dragon?
Đại Chiến Bến Thượng Hải

Đại Chiến Bến Thượng Hải

Once Upon a Time in Shanghai
Như là tình yêu 2

Như là tình yêu 2

Nobody Knows But Me / Like Love 2
Đại chiến sau tận thế

Đại chiến sau tận thế

Teana: 10.000 Years Later
Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp

Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp

A Chinese Odyssey Part 1: Pandora Box
Kiếm Tình

Kiếm Tình

The Spirit of the Swords
5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

The Stolen Years
Lạc Lối ở Thái Lan

Lạc Lối ở Thái Lan

Lost 2: Lost in Thailand
Lời mời chết chóc

Lời mời chết chóc

Invitation Only
Long Chi Cốc 2: Tinh Linh Vương Tọa

Long Chi Cốc 2: Tinh Linh Vương Tọa

Dragon Nest 2: Throne of Elves
Loại tình yêu thứ 3

Loại tình yêu thứ 3

The Third Way Of Love
Bên nhau trọn đời (Bản điện ảnh)

Bên nhau trọn đời (Bản điện ảnh)

Silent Separation (You Are My Sunshine)
Bạn cùng lớp

Bạn cùng lớp

My Old Classmate