Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Đế Quốc

Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Đế Quốc

Detective Dee And The Mystery Of The Phantom Flame
Thái Cực Quyền

Thái Cực Quyền

Tai Chi Zero
Tình yêu đại doanh gia

Tình yêu đại doanh gia

The love winner (I love how you love me)
Kho báu đẫm máu

Kho báu đẫm máu

Stealing Legend
Hắc Long Đe Dọa 2: Tinh Linh Vương Tọa

Hắc Long Đe Dọa 2: Tinh Linh Vương Tọa

Dragon Nest 2: Throne of Elves
Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy

Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon
HÀO KHÍ CHIẾN BINH 2

HÀO KHÍ CHIẾN BINH 2

WARRIORS OF THE RAINBOW: SEEDIQ BALE (PART 2)
Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Nguy Thành Tiêm Bá - Huyết Chiến

Call of Heroes - The Deadly Reclaim
Giang Hồ Thất Quái

Giang Hồ Thất Quái

Princess And The Seven Kungfu Masters
Bên nhau trọn đời (Bản điện ảnh)

Bên nhau trọn đời (Bản điện ảnh)

Silent Separation (You Are My Sunshine)
Như là tình yêu 2

Như là tình yêu 2

Nobody Knows But Me / Like Love 2
Họa Bì 2: Thuật Hồi Sinh

Họa Bì 2: Thuật Hồi Sinh

Painted Skin 2: The Resurrection
Tây Du Ký Lạ Truyện

Tây Du Ký Lạ Truyện

Journey to the West Surprise
Đường về hạnh phúc

Đường về hạnh phúc

Return of the Cuckoo
Chuyện nhỏ điên rồ mang tên Tình Yêu

Chuyện nhỏ điên rồ mang tên Tình Yêu

I Love That Crazy Little Thing
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện

Journey To The West: Conquering The Demons
Nhật kí chỉnh nhan sắc

Nhật kí chỉnh nhan sắc

The Truth About Beauty
Đại Chiến Bến Thượng Hải

Đại Chiến Bến Thượng Hải

Once Upon a Time in Shanghai
Thông Cáo Tình Yêu

Thông Cáo Tình Yêu

Love In Disguise
Long Chi Cốc: Hắc Long Đe Dọa

Long Chi Cốc: Hắc Long Đe Dọa

Dragon Nest: Warriors' Dawn
Loại tình yêu thứ 3

Loại tình yêu thứ 3

The Third Way Of Love
Gangster thời đại

Gangster thời đại

Gangster Pay Day
Bạn gái

Bạn gái

Girls (Close Friend)
Chiến lang

Chiến lang

Wolf Warrior
Kiếm Tình

Kiếm Tình

The Spirit of the Swords
Thập nguyệt vi thành

Thập nguyệt vi thành

Bodyguards and Assassins
Hoa Đô Đại Chiến

Hoa Đô Đại Chiến

Twins Effect 2
Đi qua tháng năm

Đi qua tháng năm

A Journey, Through Time, With Anthony
Đường Đua Mạo Hiểm

Đường Đua Mạo Hiểm

Pororo: The Racing Adventure
Giải Cứu Tướng Gia

Giải Cứu Tướng Gia

Saving General Yang