Kiếm Tình

Kiếm Tình

The Spirit of the Swords
Hồ Ly Tinh

Hồ Ly Tinh

The Extreme Fox
Cứu binh vượt thời gian

Cứu binh vượt thời gian

Savior Traveling Through Time
Giải Cứu Tướng Gia

Giải Cứu Tướng Gia

Saving General Yang
7 sát thủ

7 sát thủ

7 Assassins
Đại Thoại Tây Du 3

Đại Thoại Tây Du 3

A Chinese Odyssey: Part Three
Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp

Flying Swords Of Dragon Gate
Người hầu gái

Người hầu gái

The Handmaid
Tú xuân đao

Tú xuân đao

Brotherhood of Blades
Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

The Weird Bride
Ngũ lang bát quái côn

Ngũ lang bát quái côn

Eight Diagram Pole Fighter
Chiến quốc

Chiến quốc

The Warring States
Bộ Tứ Lừa Đảo

Bộ Tứ Lừa Đảo

Seondal: The Man Who Sells the River
Thiết hầu tử

Thiết hầu tử

Iron Monkey
Hoàng đế chuyên chế

Hoàng đế chuyên chế

The Treacherous / Treacherous Retainer