Hồ Ly Tinh

Hồ Ly Tinh

The Extreme Fox
Harry Potter và chiếc cốc lửa

Harry Potter và chiếc cốc lửa

Harry Potter 4: Harry Potter and the Goblet of Fire
Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng

Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng

Harry Potter 5: Harry Potter and the Order of the Phoenix
Tây Du Ký Lạ Truyện

Tây Du Ký Lạ Truyện

Journey to the West Surprise
Bạch phát ma nữ

Bạch phát ma nữ

The White Haired Witch of Lunar Kingdom
Harry Potter và hòn đá phù thủy

Harry Potter và hòn đá phù thủy

Harry Potter 1: Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Harry Potter và gã hoàng tử lai

Harry Potter và gã hoàng tử lai

Harry Potter 6: Harry Potter and the Half-Blood Prince
Đại Thoại Tây Du 3

Đại Thoại Tây Du 3

A Chinese Odyssey: Part Three
Harry Potter và bảo bối tử thần (Phần 2)

Harry Potter và bảo bối tử thần (Phần 2)

Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 2)
Thiên Sát Thần Binh

Thiên Sát Thần Binh

The Divine Weapon
Con thiên chúa

Con thiên chúa

Son of God